Wat is het profiel van de BC Manager?

Auteur: Manu Steens

In deze bijdrage geef ik mijn eigen mening, niet die van enige organisatie.

Geïnspireerd door de pdf van I. Helsloot “Veiligheid als (bij)product”, te vinden op https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/2012-helsoot-veiligheid-als-bijproduct.pdf

De drie vragen

Deze vraag verdeel ik onder in de volgende vragen:

Waarom moeten BC Managers een goede interactie hebben met en kennis van Crisismanagement ?​ Welke verantwoordelijkheid hebben zij in crisismanagement? En welke positie moeten zij dus hebben?

​Er zijn allerlei principes van toepassing in veiligheid, die veiligheid maken tot wat het is.​

Een zo’n principe is dat “de BC Managers (in principe) hun baas dienen”.​

​Meer uitgesponnen kan dit betekenen:​

Dat zij in dienst moeten zijn van hun baas (diens strategische doeleinden) omdat anders de dreiging bestaat voor de organisatie dat de adviezen voor BCM eenzijdig zouden zijn, ten behoeve van ‘hun eigen’ onderwerp (deelbelang, voorkeuren), zonder betekenisvolle aansturing. Betekenisvolle aansturing gaat heel vaak over beschikbaar geld om de strategische doeleinden te realiseren. Dat betekent dat bij een externe of slecht geplaatste BC Manager, deze geen evenwichtige belangenafweging kan maken. Dat kan aanleiding geven tot inefficiënte en ineffectieve werking.​

Dat betekent dus dat de adviezen in zo’n situatie eenzijdig zouden zijn, dogmatisch (“Gewoon doen !”) en dat er geen integraal advies komt.​

​Wat betekent dat?​

Eigenlijk komt zeer veel neer op het counteren van een adviestruc van eenzijdige adviseurs, die de woorden (toegeschreven aan Trevor A. Kletz) herhalen, die zeer mooi klinken als een oneliner:​

“If you think safety is expensive, try an accident”.​ (“Als je denkt dat veiligheid duur is, probeer dan eens een accident”.​)

​De truc van deze mooi klinkende maar holle frase is als volgt:​

De situatie van het advies wordt afgedaan of je de kosten van de maatregelen tegen één risico kunt vergelijken met de kosten van de ellende die ontstaat als dat ene risico zich materialiseert. Je weet van tevoren echter niet welk risico uiteindelijk tot ellende leidt dus zou je jouw organisatie moeten voorbereiden op alle risico’s (de kosten daarvan lopen op tot oneindig) terwijl slechts één risico uiteindelijk tot ellende leidt.​ Moet er dan gekozen worden? Neen, de maatregelen moeten gewikt en gewogen en waar mogelijk op elkaar afgestemd worden. Een maatregel moet waar mogelijk zoveel mogelijk risico’s afdekken.

Een voorbeeld kan zijn “optimaal telewerk” dat van nut is wanneer een gebouw onbeschikbaar is, maar dat ook kan helpen wanneer een pandemie optreedt, wanneer een taludafschuiving dreigt bij het hoofdgebouw, wanneer stormweer dreigt enz.

Ook bij een crisis is er te weinig tijd om meerdere mogelijke zaken op elkaar af te stemmen.​

  • Daarom moet de BC Manager de voorgestelde maatregelen integraal brengen. En niet zomaar als een som van bijeengeveegde adviezen.​
  • Daarom moeten BC Managers goed op de hoogte zijn van de andere zaken en doeleinden van de eigen organisatie.​
  • Daarom moeten ook in Risicobeheer prioriteiten gemaakt worden en integrale maatregelen genomen worden.​
  • Daarom zijn een BIA en een RA nodig voordat je aan een BCP-documentenset begint.​
  • En tot slot: daarom moet de BC Manager ook goed op de hoogte zijn over de doelgroep van het BCP: de Crisis teams en het CMT van de organisatie: wat de structuur is, wie er in zit, wie wat moet weten van BCM.​ Wat BCM voor hen kan betekenen.

De behoefte aan capaciteiten

​Om dit efficiënt en effectief te kunnen doen moet een BC Manager ook voldoende capaciteiten hebben, en met het directieteam kunnen praten op niveau, dus ook inzicht hebben in hun budgetten.​

​Deze redenering geldt niet alleen bij de voorbereiding van een mogelijke crisis, maar ook tijdens en na een crisis in de nasleep ervan, wanneer adviezen aan het CMT, de sponsor en het hoger management nodig zijn.​

​Om dergelijke doelen te laten realiseren door de BC Manager, moet deze een holistische blik hebben op de organisatie, intern maar ook extern in haar omgeving.​

​Om hieraan te voldoen is een zwaar profiel nodig.​

Het antwoord of de BC Manager hierom in de C-suite moet opgenomen worden is hiermee nog steeds niet gegeven. Die vraag laat ik liever aan me voorbijgaan.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts