Je gaat outsourcen: wat zijn risico-aandachtspunten?

Auteur: Manu Steens.

In deze bijdrage schrijf ik mijn eigen mening, niet die van enige organisatie.

In een eerdere blog schreef ik over de strategische risico’s van het outsourcen van taken van de organisatie. Stel nu dat je desondanks die overwegingen toch nood hebt aan outsourcen, omdat je bijvoorbeeld een tekort hebt aan werknemers. Bijvoorbeeld door de war for talent. Dan zijn er een aantal zaken die vooraf door je gedachten moeten gaan, factoren zoals kwaliteit, SLA’s afsluiten, veiligheid (safety en security), gegevensbescherming. Daaraan voeg ik toe het feit dat uw investering in het outsourcen moet opbrengen, dus eveneens ROI (Return on Investment), soms RO(S)I (Return on Security Investment) en tegenwoordig ook steeds meer VOI (Value on Investment). De factoren die ik hier aanhaal zijn niet limitatief. Het zijn slechts enkele (belangrijkere) voorbeelden.

Het uitdagende is om deze factoren ook te zien in combinatie met elkaar. Dat aantal combinaties neemt kwadratisch toe. Bij die combinaties stel je jezelf een aantal vragen én probeer je die te beantwoorden. De vragen, daar kunnen we een aantal van meegeven (in een niet limitatieve lijst). Het antwoord is vaak afhankelijk van de organisatie enerzijds, de consultant en leverancier anderzijds, of een combinatie van beiden. Dat is dus geval-specifiek. Daarom geven we hier de aandachtspunten liefst in de vorm van vragen. Wat daarvan belangrijk is, is afhankelijk van de situatie en van de waardering van de lezer. Sommige vragen zijn relevant op meerdere plaatsen. Daarbij kozen we voor een minimale herhaling.

Zie document als bijlage

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts