Grootste industrie toeleveringsketen risico’s

De risico’s van de toeleveringsketen in de industrie  vormen een aanzienlijke uitdaging voor bedrijven, waaronder de potentiële verstoringen en kwetsbaarheden binnen het ingewikkelde web van wereldwijde productie- en distributienetwerken.

Vele industrieën hebben gigantische risico’s in hun supply chain. Het eenduidige alomvattende SCRM als unicum bestaat niet echt, elke sector heeft zijn eigen SC(R)M, maar veel stappen in het SCM raken de transportsector. Veel risico’s raken daar de meerdere supply chains. Vandaar dat we hier uitgebreid spreken over risico’s in de automobielsector en luchtvaart als voorbeelden voor SCRM in de transportsector. Verder raken we aan enkele andere industrieën.In deze bijdrage schrijf ik mijn eigen mening, niet die van enige organisatie.
Auteur: Manu Steens

Welke industrieën hebben nu echt problemen vanuit hun supply chain, of liggen aan de basis van problemen in de supply chain?

 • Automobielindustrie
 • Luchtvaart
 • Farmaceutische industrie
 • Technologische industrie
 • Voedingsindustrie

Deze industrieën hebben verschillende uitdagingen en hun risicobeheer is essentieel om de veerkracht van de supply chain te vergroten. De aanpak omvat vaak het diversifiëren van en samenwerken met leveranciers, investeren in technologieën en planning, het implementeren van risicobeheerstrategieën.

Korte bespreking van deze vijf sectoren

Supply chain-risico’s kunnen variëren afhankelijk van de industrie. Enkele van de industrieën met significante supply chain-risico’s en de bijbehorende risico’s zijn:

Automobielindustrie

Bronnen van problemen in de automotive SCRM:

 • Technologie voor elektrische voertuigen
 • Ontwikkeling van digitale technologieën
 • Financieringsrisico’s
 • Containertekort
 • Risico op verlies van klanten
 • Handelsoorlogen
 • Vertraging import
 • Halfgeleiders en chips
 • Operationele risico’s en middelen
 • Digitalisering in toeleveringsketens
 • Toeleveringsketen
 • Vervoer

Technologie voor elektrische voertuigen (EV): De overgang naar EV’s omvat de ontwikkeling en het managen van nieuwe toeleveringsketens voor nieuwsoortige batterijen, elektromotoren enz. Uitdagingen daarbij zijn beschikken over grondstoffen voor batterijen (zoals lithium en kobalt), het creëren van nieuwe productielijnen en de bestaande leveranciersnetwerken wijzigen om tegemoet te komen aan EV-specifieke onderdelen. Die zijn immers van een helemaal ander type technologie.

Ontwikkeling van digitale technologieën: De nieuwe digitale technologieën zoals IoT (Internet of Things), AI (kunstmatige intelligentie) en automatisering brengt nieuwe risico’s met zich mee. Zoals cyberbedreigingen (hacking, overnemen van de besturing,…), datalekken, e.a. bij het integreren van deze technologieën in supply chain.

Financieringsrisico’s: Fluctuerende rentes, investeringen in EV-technologie e.a. brengen financiële risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door de snelheid waarmee de technologie verandert, verandert ook de interesse van de klant. Deze afhankelijkheid van financiën en economische- en marktomstandigheden kan van invloed zijn op de duurzaamheid en uitbreidingsplannen.

Containertekort: Verstoringen zoals containertekorten of problemen als gevolg van een toegenomen vraag of logistieke knelpunten, hebben gevolgen voor de toeleveringsketen, veroorzaken vertragingen, geven hogere kosten en mogelijke productieverstoringen. Mogelijks is hierdoor het JIT-principe niet meer te voldoen.

Verlies van klanten: Consumenten-noden en marktvereisten veranderen snel. Als u niet voldoet aan de nieuwe wensen van de consument, kan dit leiden tot verlies van marktaandeel, wat gevolgen heeft voor de omzet, de winst, de mogelijke winstmarges en de reputatie.

Handelsoorlogen: Tarieven, handelsgeschillen of geopolitieke spanningen geven onzekerheden en ambiguïteiten die de toeleveringsketens verstoren. Door deze te introduceren bij de inkoop van grondstoffen, componenten kunnen hogere kosten, vertraagde zendingen en veranderingen in de markttoegang optreden.

Vertraging van de invoer: Vertragingen of beperkingen bij invoer als gevolg van wijzigingen in de regelgeving of andere factoren kunnen de productie verstoren en de efficiëntie (snelheid) en effectiviteit (doelmatigheid) van de toeleveringsketen beïnvloeden.

Halfgeleiders en chips: Moderne voertuigen zijn sterk afhankelijk van microprocessors voor verschillende functionaliteiten. Chiptekorten werden tijdens covid19 onder meer veroorzaakt door de gaming-industrie vanwege verhoogde vraag door lockdowns. Dit heeft geleid tot productievertragingen van voertuigen.

Operationele risico’s en middelen: Uitdagingen voor het personeelsbeheer, de betrouwbaarheid van leveranciers, het optreden van productieonderbrekingen, de uitgevoerde kwaliteitscontroles en de moeilijkheden voor het middelenbeheer hebben invloed op de operationele efficiëntie en effectiviteit. Deze leidden tot vertragingen en hogere kosten.

Digitalisering in toeleveringsketens: Digitalisering maakt veel foutloos en op maat produceren gemakkelijker, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld voor cyberbeveiliging, gegevens privacy, systeemstoringen… Daarnaast is er de noodzaak van constante technologische upgrades en training voor werknemers.

Toeleveringsketen: Afhankelijkheid van meerdere leveranciers voor elk van de verschillende onderdelen en materialen, kan verstoringen voorkomen bij tekorten bij een van hen.

Vervoer: Vertragingen in transport en logistiek, invoer/exporttarieven… kunnen de productie verstoren.

Beheersen van deze risico’s vereist meerdere leveranciers per product, het implementeren van doeltreffende risicobeheerstrategieën, technologische veerkracht, flexibiliteit in toeleveringsketens en een samenwerkingscultuur met leveranciers om de continuïteit te waarborgen. Een gedreven Supply chain risk management cyclus met noodplannen is dan ook van cruciaal belang.

Luchtvaartindustrie

Top 10 problemen van de luchtvaartsector in 2023 volgens SATAIR.COM:

1: Het coronavirus keert terug (of er komt iets anders langs)

2: Geopolitieke instabiliteit

3: Een ingesnoerde toeleveringsketen remt het herstel van de sector

4: Vliegtuigbrandstofprijzen zetten financiële druk op luchtvaartmaatschappijen en reizigers

5: De widebody-markt herstelt nooit volledig

6: Zakenreizen zijn voor altijd veranderd (bijvoorbeeld door online vergaderingen)

7: De sector slaagt er niet in het broodnodige talent aan te trekken en te behouden

8: De veranderende publieke opinie bereikt een omslagpunt

9: Een wereldwijde recessie vertraagt de vraag naar reizen

10: Regeringen redden luchtvaartmaatschappijen misschien niet opnieuw

Mogelijke algemene oorzaken van problemen bij luchtvaartmaatschappijen:

 • Onderhoud van vliegtuigen
 • Reserveonderdelen kopen
 • Aanschaf van software
 • Cateringservice ontvangen
 • Grondafhandeling
 • Ontvangende vliegtuigen: levering van vliegtuigen
 • Opleidingsaanbod voor personeel
 • Financiën
 • BCM Risico’s bij
  • Pandemieën (mensen)
  • Gebouwen
  • Voorzieningen
  • Informatiemanagement en ICT

Vliegtuigonderhoud: Onvoldoende onderhoud en niet navolgen van onderhoudschema’s kan leiden tot mechanische storingen. Dat veroorzaakt snel incidenten die de veiligheid van het vliegtuig in gevaar brengen.

Inkoop van reserveonderdelen: Foute inkoop of het gebruik van namaakonderdelen brengen de vluchten in gevaar.

Software-aankoop: Vertrouwen op ontoereikende software of onvoldoend geteste software met bugs kan van invloed zijn op vluchtsystemen, communicatie en logistieke processen. Het stelt de luchtvaartmaatschappijen ook bloot aan cyberrisico’s.

Cateringservice ontvangen: Onvoldoende hygiëne, verkeerd gebruik van tools of besmetting enz. in de voedselveiligheid leidt tot gezondheidsrisico’s. Dat kan leiden tot noodsituaties.

Grondafhandeling: Inefficiënte of ineffectieve grondafhandelingsprocedures kunnen leiden tot vertragingen, schade aan vliegtuigen of onveilige omstandigheden. Daartoe behoren het instappen, het uitstappen, de bagageafhandeling, levering van de catering, bevoorrading met brandstof…

Ontvangst en levering van vliegtuigen: Vertragingen of problemen in de toeleveringsketen voor vliegtuigleveringen kunnen de continuïteit van de luchtvaartmaatschappij verstoren.

Opleidingsaanbod voor personeel: Onvoldoende of ontoereikende training voor bemanning, grondpersoneel en onderhoudspersoneel kan leiden tot fouten en ongevallen.

Financiën: Invloeden op de toepassing van veiligheidsnormen en noodzakelijke upgrades omvatten financiële instabiliteit, wanbeheer of economische neergang.

Business Continuity Management (BCM) Risico’s tijdens pandemieën: Tijdens een pandemie worden mens-risico’s (personeelstekorten als gevolg van ziekte of quarantaine), gebouwrisico’s (gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen of ruimte voor sociale afstand), faciliteitenrisico’s (onvermogen om zich aan te passen aan nieuwe gezondheidsprotocollen), informatierisico’s (omgaan met gevoelige gezondheidsgegevens) en cyberrisico’s (handhaving van cyberbeveiliging tijdens regelingen voor werken op afstand) prominent. Ze hebben de normale bedrijfsvoering tijdens Covid19 verstoord.

Het beperken van deze risico’s omvat het implementeren van veiligheidsprotocollen, inspecties, trainingsprogramma’s, strategieën voor supply chain management, financiële planning en noodplannen om de continuïteit te waarborgen tijdens verschillende onvoorziene omstandigheden. Regelmatige audits en Kaizen zijn essentieel om deze risico’s in de luchtvaartsector te minimaliseren.

Farmaceutische industrie:

Regelgevingsrisico’s: Nieuwe regelgeving en nalevingskwesties kunnen leiden tot vertragingen bij goedkeuringen door het FDA en productlanceringen door de firma.

Kwaliteitscontrole: Slechte kwaliteit van ingrediënten en fabricageprocessen kunnen productieonderbrekingen veroorzaken.

Logistieke uitdagingen: Essentiële en tijdsgevoelige producten vereisen minutieuze logistieke planning om vertragingen te voorkomen of desnoods te minimaliseren.

Technologie-industrie:

Afhankelijkheid van onderdelen: afhangen van specifieke schaarse componenten of van onderdelen waarvoor een lange productietijd nodig is, kan continuïteit bedreigen van de eigen productie.

Cyberbeveiliging: Datalekken, hacks en cyberaanvallen kunnen de eigen productie, eigen levering die van leveranciers en reputatie ernstig schaden.

Korte levensduur van producten: Snelle technologische innovaties levert nieuwe klantenwensen en vereist een constante stroom van nieuwe producten, wat uitdagingen van leveringstermijnen met zich meebrengt.

Voedingsindustrie:

Seizoen gebondenheid en het weer: Klimatologische omstandigheden kunnen de oogst beïnvloeden. Dat leidt tot tekorten of verhoogde prijzen van grondstoffen verder in de voedsel toeleveringsketen.

Voedselveiligheid: Besmettingen van voedsel leidt in het beste geval enkel tot productterugroepingen en hopelijk geen verlies van vertrouwen bij consumenten.

Logistieke complexiteit: Producten met beperkte houdbaarheid vereisen nauwkeurige en efficiënte logistiek om bederf te minimaliseren. Vaak gebeurt dit met koeling van de productie tot verkoop aan de eindklant. Die koude-keten mag niet onderbroken worden omwille van besmettingen.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

2 thoughts on “Grootste industrie toeleveringsketen risico’s

 1. Herman

  Hier in Nederland speelt het probleem van een overvol electriciteitsnet waardoor soms bedrijven niet direct aangesloten kunnen worden of dat de capaciteit verdeeld moet worden.

  1. Joop
   Dank voor je opmerking. Het is goed om te weten van dit capaciteitsprobleem in Nederland.
   Manu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts