De tragedie van de oorlog bespreekbaar maken

Auteur: Erik De Soir; foto door Karolien Coenen, www.karoliencoenen.be

Sedert enkele weken is de oorlog terug dagelijks aanwezig in onze huiskamers en overspoelt het nieuws van de gevechten in Oekraïne ons. Niet alleen oorlogsjournalisten of diplomaten, maar iedereen wordt momenteel deelgenoot van de oorlog die zich in Europa afspeelt en ons allen bedreigt. Dit was voor de meesten van ons tot voor enkele weken ondenkbaar! Deze oorlog heeft een nieuwe vluchtelingenstroom doen ontstaan en vele landgenoten maken zich klaar om opnieuw vluchtelingen en oorlogsgetroffenen bij te staan of zelfs in huis op te vangen. Talrijk zijn de vragen over de wijze waarop met kinderen over de oorlog kan worden gepraat.

In het document dat je kan downloaden hieronder, worden een tiental concrete tips gegeven om te praten met mensen die uit de oorlog gevlucht zijn, alles hebben moeten achterlaten en in een vreemde omgeving moeten worden opgevangen.

Belangrijk uiteindelijk: vergeet jezelf niet… Het is belangrijk dat je, samen met de mensen die je ontvangt, in een nieuw soort routine terechtkomt. Het is niet eenvoudig om plotseling mensen die je niet kent in huis te nemen. Er is aan beide kanten sprake van een aanpassingsproces, dat een voortdurende dialoog vereist om in de loop van de tijd een wederzijdse communicatiefrequentie te bereiken.
Probeer niet te verzanden in medeleven of sympathie; wees vriendelijk en medelevend, maar onderschat de impact van sympathie niet terwijl u hoop en optimisme voor de toekomst behoudt. En dat je vluchtelingen in huis hebt betekent niet dat je niets meer alleen kunt doen met je eigen gezin. U hebt deze momenten nodig als buffer en als gelegenheid om te herstellen tussen de tijd die u besteedt aan de zorg voor de vluchtelingen die in shock zijn en die u thuis heeft of met wie u werkt.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts