Bescherming tegen extreme geweldpleging

Dit document reikt handvaten aan t.a.v. leidinggevenden en medewerkers van de eigen organisatie. Hierin staat op genomen welke maatregelen een organisatieonderdeel en individuele medewerkers kunnen nemen als er zich een extreme geweldpleging voordoet om de continuïteit van de dienstverlening maximaal te verzekeren. Dit kan opgenomen worden in de appendix van een BCP.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts