Wat zijn 4 verschillende verantwoordelijkheden in risicomanagement?

Risicomanagement verantwoordelijkheden zijn veelvuldig. In een bedrijf zijn er veel meer dan slechts vier. Dit is evident vermits iedereen verantwoordelijk is op subsidiair niveau over zijn eigen werk. Maar als ik vier verantwoordelijkheden zou opsommen als opdrachten in risicomanagement die erg belangrijk zijn, welke zouden dat dan zijn?  In deze bijdrage geef ik mijn eigen mening, niet die van enige organisatie.  
Auteur: Manu Steens

Wat zijn de vier verantwoordelijkheden in risicomanagement en waarom die?

De vier verantwoordelijkheden moeten idealiter zo gekozen zijn dat je ze kan baseren op normale levensregels.

De vier belangrijkste verantwoordelijkheden om uit te werken zijn dan die zaken waarop je het gehele risicomanagement verder kan uitwerken.:

 • Risicoproces
 • Risico awareness
 • Risico leiderschap
 • Risicomanagementaudit

In de marge: waarop baseer je deze verantwoordelijkheden?

De vier geboden van risicomanagement waarop deze verantwoordelijkheden kunnen gebaseerd worden, zijn:

 • Voorkom pijn voor jezelf. Of werk helend.
 • Voorkom pijn voor anderen. Of help hen.
 • Voorkom zinloze destructie en verlies. Of werk creërend.
 • Grijp je kansen.

Hoe een organisatie dit invult, wordt beslist door de Chief Resilience Officer. Het is afhankelijk van de cultuur of de culturen van de organisatie. Ik geef nu een korte beschrijving van elk van de door mij gekozen opdrachten / verantwoordelijkheden.

Risicoproces: Wat zijn de stappen?

Het risicomanagement proces bestaat uit een systematisch en regelmatig onderzoek naar alle mogelijke risico’s

 • die de mensen en de materiële en immateriële belangen en activiteiten van de organisatie bedreigen en daaraan gekoppeld een concrete aanpak om deze bedreigingen geheel of gedeeltelijk te voorkomen om mee daardoor de organisatiedoelstellingen te blijven garanderen.
 • die opportuniteiten leveren voor de organisatie en daaraan gekoppeld een concrete aanpak om het bijhorende profijt te maximaliseren of zo optimaal mogelijk te benutten om daarmee de organisatiesdoelstellingen te kunnen overtreffen.

Risico awareness: Vooral: wat is risicoperceptie

De mate waarin iets als een risico wordt ervaren en hoe groot dit risico wordt ingeschat.

Dit hangt af van de intuïtieve beoordeling.

Zelfs al kan het risico feitelijk berekend worden en op basis daarvan als laag worden beoordeeld, zegt dit weinig over hoe het risico wordt beleefd.

Het omvat de beoordeling van het risico vanuit de alledaagse beleving en besluitvorming. Een identiek risico kan door verschillende personen op een andere manier waargenomen en beoordeeld worden.

Eenzelfde persoon kan een identiek risico, op een verschillend tijdstip en plaats, anders beoordelen. Het is dus subjectief.

Het wordt door een reeks factoren beïnvloed.

 • Vrijwillig of opgedrongen?
 • Controle of gebrek aan controle?
 • Eerlijke verdeling van het risico?
 • Uitzonderlijk risico?
 • Kans op iets gruwelijks?
 • Natuurlijk of kunstmatig risico?
 • Bekend met het risico?
 • Kans dat er iets gebeurt met kinderen?
 • Wordt men persoonlijk getroffen?

Risicomanagementaudit

Een audit van risicomanagement, is een proces waarbij de effectiviteit van het risicobeheerbeleid en -praktijken binnen een organisatie wordt beoordeeld en geëvalueerd. Het belangrijkste doel van een dergelijke audit is om te controleren of de organisatie in staat is om haar risico’s adequaat te identificeren, te beoordelen, te behandelen en te monitoren. Enkele belangrijke aspecten van een audit van risicomanagement zijn:

 • evaluatie van risicobeheerprocessen;
 • compliance met wet- en regelgeving;
 • beoordeling van risico’s en kwetsbaarheden;
 • beoordeling van risicobeheersmaatregelen;
 • monitoring en rapportage;
 • aanbevelingen en verbeteringen.

Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de organisatie goed is voorbereid op mogelijke risico’s en in staat is om deze op een doeltreffende manier te beheersen. Dit draagt bij aan de duurzame groei en continuïteit van de organisatie.

Risicoleiderschap: Wat is risicoleiderschap?

De stelling is : “Iedereen risicoleider!” (Martin Van Staveren)

De risicomanager (RM: risicomanagement)De risicoleider (RL: risicoleiderschap)
Doet aan RisicomanagementWerkt risico gestuurd
Heeft risico’s als focusHeeft doelen als focus
Objectiveert en kwantificeertSubjectiveert en kwalificeert
Beheerst risico’sGaat om met risico’s
Benut modellenBenut processen
Is een staffunctieIs een rolmodel

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts