170 valkuilen voor ERM in Europa

Geïnspireerd door het boek “Enterprise Risk Management in Europe”, Edited by Marco Maffei

Waar gaat het over? Het gaat over de stand van zaken van de implementatie van ERM in organisaties in Europa. Dit gaat gepaard met de nodige hindernissen. Er zijn dus valkuilen bij de implementatie van ERM in Europa.

De praktijk-gerichte definitie van risicomanagement die wordt gebruikt is als volgt:

“Risk management consists of active and intrusive processes that:

  • Are capable of challenging existing assumptions about the world within and outside the organization;
  • Communicate risk information with the use of distinct tools (such as risk maps, stress tests, and scenarios);
  • Collectively address gaps in the control of risks that other control functions (such as internal audit and other boundary controls) leave unaddressed; and in doing so
  • Complement – but do not displace – existing management control practices.”

Dit boek doet een studie daarover. De eerste 13 hoofdstukken gaan telkens over de situatie in een land. Nadien volgen twee beschouwelijke hoofdstukken over de landen heen. De betrokken landen zijn: Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Op het einde wordt in een aantal hiërarchieën een samenvatting gegeven op een academische manier.

Maar wat mij echt belangrijk lijkt, zijn de geïdentificeerde lessen waaruit inzicht komt wat er oorzaak kan zijn van wat er fout kan gaan met ERM.

De geïdentificeerde lessen die bijbleven waarom ERM fout kan lopen zijn opgelijst in bijhorende excelsheet. Deze kan gebruikt worden als een soort aandachtslijst voor het (verder) uitbouwen van ERM.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts