Wat is het nut van persoonlijkheidstypes in crisismanagementteams?

Auteur: Manu Steens

In deze bijdrage geef ik mijn eigen mening, niet die van enige organisatie.

Het brandende vraagstuk

Soms vraagt men zich af wie een geschikte crisismanager of woordvoerder, of crisisinformatiemanager of een crisiscommunicatiemanager is enzovoort.

Daarmee vraagt men eigenlijk “is mijn karakter geschikt? Ben ik het goede ‘type’ ?”

Bevindingen uit de literatuur

Zoals in de meeste literatuur aangegeven, worden er in de teams gewoonlijk vragen gesteld naar competenties en talenten, eerder dan naar karaktertypes. Die vraag wordt meestal ontweken. De reden hiertoe is dat competenties kunnen ontwikkeld worden, en talenten optimaal kunnen benut worden. Maar een slecht karakter blijft een slecht karakter. Een persoonlijkheid is volledig gevormd bij de meeste mensen tegen de tijd dat ze gaan werken. Eén persoonlijkheidsschaal die  kan gebruikt worden om kandidaten te evalueren op hun persoonlijkheid is die van Millon.

Mijn persoonlijke kijk hierop

Naar mijn idee hebben de meeste persoonlijkheden karaktertrekken die nuttig zijn om te werken in crisisteams en bij het CMT.

Enkele eigenschappen echter zijn niet gewenst.

Het is daarom wellicht dat een vraag die ik vroeger aan consultants stelde “Wie is geschikt om mee te draaien in een crisis team?” niet de beste vraag was. Een betere vraag is “Wie is niet geschikt om mee te draaien in een crisis team?”

Dus een persoonlijkheidsschaal moet niet gebruikt worden om een ideale persoonlijkheid te vinden voor een bepaalde functie bij het behandelen van een crisis.

Het is wél nuttig om zo’n schalen te gebruiken om te voorkomen dat bepaalde mensen met bepaalde eigenschappen in een van de crisisteams een (belangrijke) plaats krijgen.

Met andere woorden: bepaalde eigenschappen wil je er niet of slechts met zeer lage scores.

Eigenschappen waar ikzelf graag lage scores wil zien zijn:

 • Onstabiel
 • Borderline
 • Waanzinnig
 • Achterdochtig
 • Ontoeschietelijk
 • Eenzelvig (Schizoïde)
 • Negativistisch (Passief – Agressief)
 • (Afhankelijk)
 • Impulsief (Komediante)
 • (Fantast)
 • Agressief

Dat kan voor een andere organisatie anders zijn.

Goed om weten

Wat je moet weten is dat niemand zomaar een zuiver type is, iedereen heeft een aantal uiteen-lopende trekken, die je op een schaal kan zetten van 0 tot 40 volgens de persoonlijkheidsschalen en gradaties van de ‘Millon inventory of diagnostic criteria’. Om deze oefening goed te doen, kan je best beroep doen op een specialist.

Het nut is onder andere het voorkomen dat de samenwerking verzuurt, mensen elkaar kwetsen, tijd verloren wordt met zinloze discussies na onzinnige voorstellen, de samenwerking onmogelijk wordt of een crisis-teamlid voortijdig uitvalt.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts