Risicomanagement strict genomen – Risico-aanpak bepalen: turbo-uitleg.

Elke organisatie wil haar doelstellingen halen. Daarvoor moet het dingen ondernemen. Maar inherent en onverbrekelijk verbonden aan het ondernemen is, dat dit ook risico nemen inhoudt.

Daarbij moet men zich dan ook de vraag stellen hoeveel risico men wil lopen. Daarvoor bestaat in ISO 31000 het begrip risico-appetijt. Men kan dit definiëren als de hoeveelheid risico die een organisatie wil lopen om haar doelstellingen te halen. Dat is mooi in theorie. Maar hoe bepaal je dit dan?

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts