Pandemieplan

Dit document reikt handvaten aan t.a.v. leidinggevenden en medewerkers van de eigen organisatie. Hierin staat op genomen welke maatregelen een entiteit en individuele medewerkers kunnen nemen als er zich een pandemie voordoet om de continuïteit van de dienstverlening maximaal te verzekeren. Deze kunnen opgenomen worden in een BCP.

Belangrijk: ik beschouw deze kennis als open source. Iedereen mag er gebruik van maken om zijn/haar organisatie veiliger te maken. Maar het mag niet gebruikt worden om verkocht te worden op zich.

 

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts