Over initiatief en eenheid van inspanning – voor leiders die van momentum houden

Auteur: Manu Steens

Boek door: Edwin Zasada

Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dit boek alleen in het Nederlands, maar de inhoud ervan is zo cruciaal dat ik me genoodzaakt voelde de essentie ervan te delen. Het richt zich op de sleutelconcepten van initiatief en eenheid van inspanning, en onderstreept het cruciale belang ervan. Het boek legt uit hoe het nemen van initiatief en het bevorderen van een uniforme aanpak van fundamenteel belang zijn bij het bereiken van doelen en het overwinnen van uitdagingen. Deze ideeën staan niet alleen centraal in de boodschap van het boek, maar vinden ook veel weerklank bij iedereen die een betekenisvolle impact wil maken. Het benadrukt het belang van collectieve actie en de kracht van samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, waardoor het een must-read is voor degenen die willen leiden en inspireren.

Over initiatief en eenheid van inspanning: Context

Het onderwerp voor leiders die van momentum houden bij uitstek is elk ervaringsdeskundig verhaal en de lessons learned daaruit. De auteur haalt beroemde Pruisische militairen aan die hun ervaring in het Pruisisch leger tijdens o.a. de Napoleontische oorlogen benutten om een doctrine op te stellen, die ook mits een moderne vertaling in businesstaal, bruikbaar is in moderne organisaties die een momentum moeten genereren of benutten. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt de Auftragstaktik uit de doeken gedaan.

De belangrijkste punten in de Auftragstaktik

Enkele van de belangrijkste punten in de (militaire) Auftragstaktik-doctrine luiden als volgt:

 • Een focus op het doel (oogmerk) in plaats van op het middel (bevel). Om dit te bereiken moet iedereen, naast het eigen oogmerk, ook de omstandigheden, de opdracht en het oogmerk van het “naasthogere” niveau weten, zodat een gesneuvelde of weggeroepen leider naadloos vervangen kan worden zonder het doel in gevaar te brengen.
 • Zoveel mogelijk vrijheid in uitvoering geven aan ondergeschikten. Alleen absoluut noodzakelijke randvoorwaarden mogen als beperking meegegeven worden, zoals onderlinge coördinatie.
 • Het beperken van flexibiliteit of de mogelijkheid tot het nemen van initiatief van ondergeschikten is slechts onder de meest dwingende omstandigheden toegestaan.
 • De relatie tussen officieren en manschappen is er een van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en zelfvertrouwen.
 • Een leider mag geen details voorschrijven, maar moet wel beschikbaar zijn voor advies en begeleiding indien zijn ondergeschikte dit nodig heeft of vraagt.
 • Geen leider boven de groep, maar een leider in de groep. Samen leven, samen lijden.
 • Discipline is gehoorzaamheid aan het doel, niet gehoorzaamheid aan het bevel.
 • Een leider is ook een mentor, opvoeder en leraar.
 • Een leider vertoont voorbeeldgedrag. Hij onderscheidt zich in rechtvaardigheidsgevoel, superieure kennis en ervaring, morele ernst, zelfbeheersing en moed.
 • Een leider stimuleert en vertoont initiatief en momentum. Hij maakt liever een fout, dan dat hij geen beslissing neemt.
 • Fouten die gemaakt zijn als gevolg van een verkeerde keuze, worden niet bestraft. Besluiteloosheid, inactiviteit of bewust verkeerd gedrag wel.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts