Oefenen en testen voor continuïteit en noodplannen: plannen en voorbereiden

Geïnspireerd door PD 25666:2010 van British Standards

Oefeningen en testen van een BCP en van noodplannen van een organisatie gebeurt omdat men moet zeker zijn dat de plannen en procedures geschikt blijven voor hun doeleinden, en dat de mensen bekwaamd blijven om ze uit te voeren. Immers, “Uebung macht den Meister”.

Daarom moeten oefeningen in een programma gegoten worden, dat men moet designen met volgende doelen voor ogen:

  • Gradueel verbeteren van de competenties en het vertrouwen van mensen.
  • Ervoor zorgen dat alle deelaspecten van incident response werken zoals gewenst.
  • Mee zorgen voor de integratie van de deelaspecten van de incident response tot een gecombineerde response.
  • Identificeren van de nodige verbeteringen aan de plannen en de response.
  • Aantonen dat de investering in de oefeningen opbrengt voor de organisatie.

 

De oefening moet tevens voldoende gedocumenteerd zijn voor een eventuele audit achteraf.

De outcome van elke oefening moet de continue verbetering zijn van de mogelijkheden van de organisatie om moeilijke tijden te doorstaan.

 

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts