Crisismanagement strikt genomen – soorten teams bij crisissen

Wanneer de organisaties en de gebouwverantwoordelijken hun BCP’s opmaken moeten zij goed nadenken over welke taken zij aan wie geven om de crisis te bemeesteren en de situatie het hoofd te bieden.

De teams die nodig zijn kan men vormen aan de hand van hun verantwoordelijkheden die men  definieert, toekent en bundelt.

Aan de hand van de teams die we hier oplijsten, kan elke organisatie zich inspireren om haar BCP te vervolledigen.

Manu Steens

Manu werkt bij de Vlaamse Overheid in risicomanagement en Business Continuity Management. Op deze website deelt hij zijn eigen mening over deze en aanverwante vakgebieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts